:: web časopis o penjanju :: 6. lipnja 2020. @ 12:03


REDPOINT   
Novosti   
Reportaže   
Zdravlje   
Interview   
Vremeplov   

ONSIGHT   
Natjecanja   
Klubovi   
KSP   

... za početnike   
Škola penjanja   

HR @ VODIČ  
guide.  
Umjetne stijene  
Smjerovi 8a i>  

Škola penjanja:::  datum:: [08/02]  autor::  cro-climbing.comPenjačka oprema (II)

Nakon uvodnog predavanja o penjačkoj opremi vrijeme je da se upoznamo s svakim pojedinim dijelom iste.

 • Spitovi

  Prvo što ugledate u stijeni kada promatrate neki smjer su osiguranja koja su postavljena svako nekoliko metara. Penjači ih nazivaju spitovima, a mogu biti raznih oblika. Jedan od primjera je prikazan na slici.

  Primjećujemo da se ovaj spit sastoji od dva dijela i to od ekspanzivnog klina čiji veći dio ulazi u stijenu i nakon postavljanja se ne vidi, te od pločice koja se postavlja na vrh klina i učvršćuje maticom. Pločica na sebi ima i dio predviđen za postavljanje ukapčanja (kompleta).
  Ova međuosiguranja između sidrišta (kraja smjera koji se sastoji od nekoliko povezanih spitova lancima i karikama kako bi bio što sigurniji) i zemlje postavljaju iskusni penjači koji, u većini slučajeva, znaju što rade.
 • Penjački konop

  Konopi se mogu podijeliti na statike i dinamike. Statik je konop koji se ne rasteže pod opterećenjem i više ga koriste speleolozi za spuštanje u jame, dok se dinamik rasteže pod opterećenjem i koriste ga penjači kako bi se što više ublažio i apsorbirao trzaj prilikom pada.
  Stoga ćemo se usredotočiti na penjački (dinamik) konop.
  Današnji konopi se izrađuju od sintetičkih vlakana, za razliku od prvih konopa koji su se izrađivali od biljnih vlakana kao što je npr. konoplja. Sintetička vlakna imaju veliku prednost jer se pod opterećenjem puno više mogu rastegnuti prije nego li puknu, a ne upijaju vlagu i vodu. Nedostatak im je taj što su vrlo osjetljiva na toplinu izazvanu mehaničkim trenjem ili vanjsku toplinu (npr. vatra).
  Ona moraju imati veliku čvrstoću, elastičnost i što veću otpornost prema toplini.

  Svaki takav konop se sastoji od tri osnovna dijela: košuljice, jezgre i kontrolne niti.

  Košuljica konopa služi kako bi zaštitila jezgru od prebrzog trošenja, a jezgra konopa preuzima opterećenje. Kontrolna nit se nalazi u sredini jezgre, izrazito je žive boje, a mjerilo je dotrajalosti penjačkog konopa.
  Jezgra konopa se sastoji od obično 11 niti koja mogu biti pletena, vijena ili jezgrasta. Konopi s pletenom jezgrom su neprikladni jer su slabo elastični i nakon jačeg istezanja se ne vraćaju na početnu duljinu, dok se konopi s vijenom jezgrom najviše koriste jer imaju najbolju elastičnost. Nedostatak svih konopa je i taj što se košuljica i jezgra konopa ne rastežu podjednako, ali i to je smanjeno na najmanju moguću mjeru.

  Penjači uglavnom koriste konope debljine od 9.8 do 10.5 mm i duljine od 60 do 70m. Početnicima se preporučuje debljina konopa od 11 mm kako bi im zbog učestalih padova i trošenja što duže trajao.
  Preporučljivo je svako 20m ili na pola duljine konopa postaviti oznake (npr. flasterom) kako bi prilikom penjanja mogli obavijestiti partnera koliko još konopa ima do kraja, a na kraj konopa, na koji penjač nije vezan, obavezno vezati čvor osmicu kako se ne bi dogodilo da nam partner 'iscuri' kroz sredstvo za osiguravanje, npr. krušku.

  Konop se mora pregledati prije svakog penjanja i nakon svakog većeg pada kako bi se ispitalo da li je možda oštećen. Ukoliko je konop oštećen i predstavlja opasnost za penjanje potrebno ga je uništiti da bi se spriječilo njegovo daljnje korištenje. Zdrave dijelove konopa možete iskoristiti za nešto drugo. Ukoliko je konop oštećen na svom početku ili kraju možete ga i skratiti do tog mjesta, ali onda pripazite na njegovu duljinu i obavezno dobro učvrstite kraj gdje ste ga skratili kako se konop ne bi rasplitao.
  Konop može imati dvije vrste oštećenja: oštećenje košuljice i oštećenje jezgre.


Pravilan oblik omčice znači da je jezgra zdrava
  Oštećenja košuljice je lako uočiti jer je kroz šarenu košuljicu vidljiva bijela jezgra, dok je oštećenja jezgre teže uočiti i potrebno je napraviti detaljni 'test' konopa. Potrebno je proći čitav konop kroz ruke i ako se primijeti da omčice koje radimo rukom nemaju pravilan oblik već se konop prelama to znači da je jezgra oštećena.

  Konop se za vrijeme penjanja nikad ne stavlja direktno na zemlju već na podlošku. Ne smije ga se gaziti, niti pušiti pored konopa. Prilikom samog uspona konop se ne smije trljati (trati) o stijenu.

 • Karabiner (Sponka)
  Metalni dio opreme koji služi za ukapčanje u spit (stijenu) ili se u njega ukapča konop. On je spona između konopa i stijene.
 • Karabiner (Sponka) s maticom, matičnjak
  Metalni dio opreme koji služi kod osiguranja, osiguravanja i silaženja. Matica sprečava slučajno otvaranje bravice. Matica se mora obavezno zatvarati.
 • Kompleti ili ukapčanja
  Služe da bi se smanjilo trenje između konopa i stijene. Sastoje se od dva karabinera i gurtne koja ih povezuje. Karabiner s ravnom bravicom se ukapča u spit, a u karabiner s lagano zaobljenom bravicom, radi lakšeg ukapčanja, ukapča se konop.
 • Gurtne

  Tekstilne trake velike nosivosti koje imaju različitu upotrebu: za povezivanje dvije sponke u komplet, za izradu sidrišta, za osiguranje na sidrištu i sl.

 • Pojas
  Služi za osiguranje penjača i ravnomjerno raspodjeljuje trzaj prilikom pada. Preko njega se navezuje na konop. Sastoji se od tekstilnih gurtni oko struka i nogavica, te kopči (jedne ili dvije). Kopča je najslabiji dio pojasa! Kod oblačenja pojasa potrebno je provjeriti da li smo kopču pravilno zatvorili - nije dovoljno samo jednom provući gurtnu pojasa kroz kopču već je potrebno i vratiti nazad tako da se prekrije natpis DANGER. Pojas na sebi ima omče na koje zakačimo ukapčanja. Na prednjoj strani su dvije omče na koje se navezujemo ili provlačimo matičnjak prilikom osiguravanja partnera. Gurtna koja prolazi kroz ove dvije omče nikako se ne smije koristiti za navezivanje ili za osiguravanje partnera, već samo za absail.
 • Penjačice
  Papučice dizajnirane posebno za penjanje. Povećavaju trenje između penjačevih stopala i stijene. Prilikom kupovine odabire se obično broj manji od broja noge kojeg nosimo (1.5 do 2 broja manje), ali tako da možemo 'ugodno' ispenjati smjer. Nakon nekog vremena one se rašire i prilagode nozi ali nije poželjno da su vam previše komodne i da u njima možete dulje stajati.
  Poželjno je isprobati više tipova penjačica prije nego li se odlučite koje ćete kupiti. One mogu biti tvrde, polu meke i meke. Izbor ovisi o tome što penjemo i koje nam najbolje odgovaraju. npr. sasvim mekane penje prikladne su za penjanje stropova i prevjesa. Za penjanje ploča bolje su tvrđe penje s izraženim vrhom (za rupice) i rubom.
 • Vrećica za magnezij i magnezij
  Magnezij stavljamo u vrećicu, a vrećicu oko pasa tako da stoji na leđima. Magnezij služi za povećavanje trenja između prstiju i hvatišta, smanjuje znojenje ruku, a ima i psihološki učinak u momentima kada je potrebno dobro se koncentrirati.
 • Kruška
  Sredstvo za dinamičko osiguravanje partnera i absail (samospuštanje po konopu).
  Prilikom upotrebe NIKADA se ne smije ispuštati kraj konopa na koji nije navezan penjač jer ne postoji uređaj za blokiranje već mi sami blokiramo i držimo partnera prilikom pada. Ovo je dinamičko sredstvo zbog toga što prilikom pada uvijek malo konopa 'procuri' kroz krušku prije nego li se pad zaustavi.
 • ATC pločica
  Dinamičko sredstvo za osiguravanje i absail.
  Također nikada ne ispuštati 'slobodni' kraj konopa.
 • gri-gri
  Statičko sredstvo za osiguravanje i absail koje u momentu pada blokira penjača. Posebno obratiti pažnju kako se konop stavlja u gri-gri jer u suprotnom smjeru od predviđenog konop klizi. Na njemu je nacrtan pravilan smjer stavljanja konopa. Također treba obratiti pažnju na debljinu konopa s kojim ova spravica ispravno radi.
  Iako samostalno blokira pad penjača, poželjno je ne ispuštati 'slobodni' kraj konopa iz ruke.
 • Stop descender
  Sredstvo za spuštanje po konopu. Penjači ga slabije koriste.
  Vrlo bitno je dobro proučiti i obratiti pažnju kako se stavlja konop jer u suprotnom smjeru od predviđenog možemo 'iscuriti', tj. spust po konopu će biti vrlo nekontroliran.
 • Žemar
  Sprava koja služi za penjanje po konopu ili osiguranje na fiksno uže prilikom solo penjanja.
 • Šljem
  Obično se ne koristi prilikom penjanja kratkih sportskih smjerova, dok je za penjanje smjerova od više dužina dio obavezne opreme.
 • Odjeća

  Prilikom penjanja potrebno je biti komodno odjeven kako bi se mogli nesmetano izvoditi razni pokreti bez da nas odjeća u tome sprječava i koči.
  Ako u ormaru nemate ništa takvoga, pogledajte po sportskim dućanima. U svijetu postoji mnogo proizvođača odjeće i obuće koji su se specijalizirali za penjanje i proizvode sve i svašta za penjače i penjačice.

Još Vam samo preostaje da svu opremu ugurate u ruksak i krenete u osvajanje visina ...

Osim navedene opreme postoji još čitav niz iste sa kojom se penjači s vremena na vrijeme mogu susresti. Za tu opremu, kao i za svu ostalu, uvijek vrijedi isto pravilo: raspitati se o njenom načinu korištenja i primjeni, pogledati da li je atestirana i paziti kako baratamo s njom i održavamo je.


Penjanje je stvaran život, a ne fotografija ili isječak iz filma.
Da bi postali dobar penjač morate napraviti mnogo više od čitanja tekstova i gledanja slika ili filmova. Penjanje zahtjeva vještinu, potpunu koncentraciju (Vas i ljudi koji vas osiguravaju), psiho-fizičku snagu i izdržljivost. Uz sve to, potrebna je i odgovarajuća oprema, poznavanje osnovnih principa i tehnika penjanja, te briga o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti Vaših partnera.

Penjanje kao rekreacija ili kao sport je potencijalno opasna aktivnost, a posljedice u slučaju ozljede mogu biti trajne ili fatalne !!! Ne pridržavanjem osnovnih sigurnosnih pravila, donošenjem loših odluka, penjanjem preko granica vlastitih mogućnosti dovodite u opasnost vlastiti život i živote ljudi oko Vas.

Ako ste početnik ili amater preporučujemo Vam da se ne upuštate u vratolomije bez stručnog nadzora i bez završene odgovarajuće škole ili tečaja u nekom sportsko-penjačkom klubu.Svi članci::: Datum Naslov Autor
 
[03/04]Ocjenjivanje u tehničkom penjanjuBoris Čujić
[08/02]Penjačka oprema (II)cro-climbing.com
[07/02]Penjačka oprema (I)cro-climbing.com
[06/02]Osnovni pojmovicro-climbing.com
[05/02]Uvodno predavanjecro-climbing.com
   CYBER CLIMBER
  Forum
  pronađen...
  potraznj...
  sta misl...
  karin -...
  dabrovi?
   Fotografije
   Video Clips
   Linkovi   OPREMA
   Mali oglasi
   Lost/Found

   cro-climbing.com
   Marketing
   Kontakt

   NEWSLETTER

e-mail:

Stranice trenutno čita
18
surfer(a)